DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Wnioski o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu (wg. załączonego wzoru), zaświadczenia o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej oraz zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  do dnia 10 czerwca należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30

Prosimy uargumentować chęć kształcenia w Liceum Sztuk Plastycznych.

Pobierz wzór wniosku

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Po zdanym egzaminie!

Należy donieść następujące dokumenty:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

zaświadczenie z OKE

2 zdjęcia legitymacyjne, kolorowe, wymiar 3,5 cm x 4,5 cm

 

Podstawa prawna:

Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 686, tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 555)