MFR W ZABRZU

________________________________

26 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYSOWANIA – WERNISAŻ WYSTAWY ORAZ UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

26. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYSOWANIA
Wystawa podsumowująca Festiwal

 

15 września w Galerii MOK o godzinie 11.00 odbędzie się wernisaż wystawy prac powstałych podczas 26. Międzynarodowego Festiwalu Rysowania połączony
z wręczeniem nagród i katalogów z reprodukcjami prac laureatów. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i gratulujemy zwycięzcom!

Organizatorami Festiwalu są Liceum Sztuk Plastycznych przy Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

26 edycja Międzynarodowego Festiwalu Rysowania w Zabrzu zbiegła się z setnymi urodzinami wybitnego polskiego rysownika, malarza, twórcy ikon Jerzego Nowosielskiego, którego dorobek artystyczny stał się inspiracją dla uczestników wydarzenia. Twórczość artysty, dla niego samego, była nieustannym balansowaniem pomiędzy sacrum, a profanum w poszukiwaniu mistycyzmu w życiu codziennym. Podążając śladami mistrza uczestnicy festiwalu wkroczyli
w świat „Ikon” inspirowanych tradycją, historią oraz kulturą, którą przybliżyli im ucharakteryzowani modele z zaprzyjaźnionych zabrzańskich szkół średnich.
Jak co roku Festiwal odbył się na największej hali sportowej Zabrza w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy J. Matejki 6.

Każdy Międzynarodowy Festiwal Rysowania to „Święto Rysunku”, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych na Śląsku. Festiwal ma charakter otwartego konkursu rysowania, w którym biorą udział dzieci, młodzież i dorośli. Zadaniem uczestników podzielonych na osiem kategorii wiekowych, każdorazowo jest wykonanie rysunku postaci ludzkiej z natury w dowolnej technice rysunkowej, na wybranym przez uczestnika podobraziu i formacie.

Festiwal dla uczestników jest niepowtarzalną okazją skonfrontowania własnych umiejętności i spontanicznej wypowiedzi twórczej, która tworzy wyjątkową atmosferę wydarzenia. Prace festiwalowe są oceniane przez jurorów – nauczycieli akademickich katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. W tej edycji spośród złożonych do konkursu 615 prac Jury przyznało nagrodę główną – Grand Prix oraz pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w kategoriach szóstej, siódmej i ósmej,
a w pozostałych wyróżnienia.
Zwieńczeniem Festiwalu jest wystawa prac w Galerii MOK w Zabrzu.

Wstęp wolny.

Wystawa czynna do 20 października br.

Godziny otwarcia Galerii MOK we wrześniu*:

Poniedziałek: 7.00-15.00

Wtorek: 7.00 – 19.30

Środa: 7.00 – 15.00

Czwartek: 7.00 – 17.00

Piątek: 7.00 – 19.30

 

* Godziny otwarcia Galerii MOK w kolejnych miesiącach mogą ulec zmianie.

WYNIKI!

Wyniki wraz z protokołem opublikujemy 5 czerwca po zakończeniu obrad JURY.

________________________________

26. Międzynarodowy Festiwal Rysowania w Zabrzu

termin festiwalu to 2 czerwca 2023!
godziny: 10.00-15.00
temat: Ikony
miejsce: MOSiR Zabrze, ul. J. Matejki 6
bilety: Bilet wstępu na Festiwal można nabyć w kasie MOSiR bezpośrednio przed imprezą w cenie 10 zł.

(wstęp wolny dla uczniów szkół specjalnych, osób niepełnosprawnych i wychowanków domów dziecka)

26. MFR

Międzynarodowy Festiwal Rysowania to otwarty konkurs rysowania z natury, w którym uczestniczą osoby od lat 2 do lat 100.  W każdej edycji festiwalu udział brało około tysiąca osób, a były i takie edycje, w których liczba uczestników wynosiła tysiąc dwieście. Festiwal odbywa się w największej hali sportowej Zabrza w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy J. Matejki 6. 

Zadaniem uczestników podzielonych na osiem kategorii wiekowych jest wykonanie rysunku postaci ludzkiej z natury  w dowolnej technice rysunkowej, na wybranym przez uczestnika podobraziu  i formacie. Rysującym pozują ucharakteryzowani tematycznie modele z zaprzyjaźnionych zabrzańskich szkół. Pracy twórczej uczestników  festiwalu towarzyszy grana na żywo muzyka.

Każda edycja festiwalu ma swój temat np. „Teatr”, „Europa – nasz wspólny dom”, „Śląsk węglem rysowany”, „95 lat Zabrza”, „100 odcieni Zabrza”. W bieżącym roku tematem przewodnim 26 Międzynarodowego Festiwalu Rysowania są „Ikony”. Rok 2023 jest rokiem setnych urodzin wybitnego malarza, rysownika i scenografa, mistrza współczesnych ikon Jerzego Nowosielskiego, dla którego twórczość to nieustanne balansowanie pomiędzy sacrum a profanum w poszukiwaniu mistycyzmu w życiu codziennym. Podążając śladami mistrza zachęcamy uczestników festiwalu do wyrysowania swoich ikon inspirowanych tradycją, historią oraz kulturą.

Chęć skonfrontowania własnych umiejętności, indywidualnej ekspresji z innymi uczestnikami festiwalu, spontaniczność wypowiedzi, użycie bogatych środków plastycznego wyrazu, kreacja i indywidualny styl sprawiają, że atmosfera tego artystycznego spotkania jest niepowtarzalna, a rysunki, które tu powstają są niezwykłe.

Prace festiwalowe są oceniane przez jurorów – rektora  i nauczycieli akademickich katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Jury przyznaje nagrodę główną – Grand Prix oraz pierwsze, drugie, trzecie nagrody w każdej kategorii wiekowej, a także wyróżnienia. 

Jesienią odbywa się  wernisaż wystawy prac powstałych na festiwalu, podczas którego następuje wręczenie nagród. Prezentowana wystawa świadczy o wysokim poziomie i różnorodności rysunków.  

Każdy Międzynarodowy Festiwal Rysowania to „Święto Rysunku”, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych na Śląsku. Potwierdzaniem tego jest cytat Prezydent miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki – Szulik: „Zabrze na ten dzień staje się światową stolicą rysunku”.

 

Kategorie wiekowe uczestników festiwalu:

1. kategoria – bez ograniczeń – szkoły specjalne,
2. kategoria – od 3 do 6 lat – przedszkola,
3. kategoria – szkoły podstawowe kl. I-IV,
4. kategoria –  szkoły podstawowe kl. V-VIII,
5. kategoria –  szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne,
6. kategoria – szkoły plastyczne,
7. kategoria – od 20 do 25 lat – szkoły wyższe,
8. kategoria – od 26 do 100 lat

Przepisy dotyczące prac

 • Konkurs polega na wykonaniu rysunkowego studium postaci ludzkiej z natury. 
 • Praca musi zostać wykonana dowolną techniką rysunkową, na dowolnym podobraziu (karton, papier lub inne) o formacie nieprzekraczającym B1(100×70).
 • Prace wykonane węglem należy zabezpieczyć fiksatywą.
 • Ze względu na nawierzchnię w obiekcie wprowadza się zakaz używania farb i tuszu.
 • Autorzy pracują indywidualnie.
 • Prace uczestników  Festiwalu nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innej pracy. Nie mogą być to także prace, które były publikowane
  w mediach lub brały udział w innych konkursach.
 • Każda oddana praca powinna zawierać (zapisane na odwrocie dużymi literami) następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę, adres i telefon szkoły lub placówki.
 • Zgłoszenie udziału do festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (imię, nazwisko, wiek, szkoła) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów. 

 

REGULAMIN FESTIWALU

PL

Regulamin_26_MFR_2023_pdf

Regulamin_26_MFR_2023_doc

EN

Regulations_of_the_26_IDF_2023_pdf

Regulations_of_the_26_IDF_2023_doc