RADA RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu informuje, że można dokonywać wpłat na rzecz Rady Rodziców na rachunek:
Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej nr 35 w Zabrzu
PKO BP I/O Zabrze 26 1020 2401 0000 0602 0039 6820

W tytule przelewu należy wpisać:
„Darowizna na rzecz Rady Rodziców LSP lub SP-35 klasa ….”