KONSULTACJE TECZEK

W ciągu roku szkolnego w naszej szkole odbywają się Kursy Art. przygotowujące kandydata do egzaminu do Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, których celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu plastyki, rozwój umiejętności manualnych i przygotowanie prac do teczki, którą kandydat przedstawia komisji w dniu egzaminu.

Zwieńczeniem kursów są konsultacje z nauczycielami naszej szkoły polegające na przeglądzie teczki z pracami kandydata. Celem konsultacji jest rozmowa z kandydatem na temat jego prac oraz wybór zestawu 5 rysunków /martwe natury, pejzaże, portrety/, 5 obrazów /martwe natury, pejzaże, portrety, sceny rodzajowe/ i 10 realizacji własnych wynikających z zainteresowań kandydata.

W tym roku przegląd odbędzie się 20 maja /poniedziałek/ w godzinach 15.00-17.00 i 21 maja /wtorek/ w godzinach od 15.00-18.00

Obowiązują zapisy pod adresem mailowym:
joanna.karwowska@zs18.zabrze.pl

Przyjmujemy zgłoszenia do 17 maja 2024.

Prosimy o przyniesienie do 30 prac plastycznych, w tym rysunkowe i malarskie oraz realizacje własne.