EGZAMIN

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu składa się z części praktycznej i teoretycznej.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

kandydaci wykonują prace plastyczne w dniu egzaminu.

  • RYSUNEK martwej natury (format a3)
  • MALARSTWO martwej natury (format a3)
  • KOMPOZYCJA na zadany temat, który zostaje ogłoszony przez komisję w dniu egzaminu /praca przestrzenna z plasteliny/

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozmowa z plastyki, historii sztuki i zainteresowań – zagadnienia z części teoretycznej

Podczas tej części kandydat prezentuje teczkę z 20 pracami w tym:

– 5 rysunków /martwe natury, pejzaże, portrety/

– 5 obrazów /martwe natury, pejzaże, portrety, sceny rodzajowe/

– 10 realizacji własnych wynikających z zainteresowań.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU

11 CZERWCA |WTOREK| SALA GIMNASTYCZNA |prawe skrzydło szkoły|

prosimy wchodzić na egzamin wejściem pod salą gimnastyczną, oraz przygotować ważną legitymację 

9.00 – 9.30 Rejestracja kandydata oraz losowanie nr stanowiska Legitymacja szkolna
9.30-10.30 RYSUNEK Rysunek martwej natury

Co zabrać:

– przybory do rysowania (ołówki różnej miękkości, węgiel, gumka do mazania, temperówka

– blok techniczny formatu A3 biały lub dowolny papier biały o formacie A3

10.30-10.50 przerwa (20 min.)
10.50-11.50 MALARSTWO Malarstwo martwej natury

Co zabrać:

– przybory do malowania farby wodne: plakatowe, tempery, akryle oraz pędzle różnej wielkości
– papier formatu A3
– szmatkę do wycierania pędzli
– pojemnik na wodę
– paleta do mieszania farb

11.50-12.10 przerwa (20 min.)
12.10-13.10 KOMPOZYCJA Kompozycja przestrzenna 

Co zabrać:
– plastelinę 1 kg
– narzędzia rzeźbiarskie
– podstawkę z kartonu o wymiarach 15x15cm

od 13.40 EGZAMIN TEORETYCZNY Rozmowa kwalifikacyjna

Prezentacja teczek

miejsce: 2 piętro w głównym budynku / sale lekcyjne /

Ta część egzaminu odbywa się wg zamieszczonych list kandydatów na drzwiach sal egzaminacyjnych

Proszę zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia.

Po zdanym egzaminie!

Należy donieść następujące dokumenty:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

– zaświadczenie z OKE

– 2 zdjęcia legitymacyjne, kolorowe, wymiar 3,5 cm x 4,5 cm

 

Podstawa prawna:

Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 686, tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 555)