WYWIADÓWKI | KONSULTACJE

Wywiadówki w roku szkolnym 2023/2024

7 września 2023 klasy I – III SP godzina 16.00
klasy IV – VIII SP godzina 17.00
klasy I – V LSP godzina 17.00

7 listopada 2023 – godzina 17.00

12 grudnia 2023 – godzina 17.00 – tylko klasa V Liceum Sztuk Plastycznych

16 stycznia 2024 – godzina 17.00

19 marca 2024 – godzina 17.00

14 maja 2024 – godzina 17.00

Godziny dyspozycji nauczycieli zostaną przekazane za pomocą dziennika elektronicznego