KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

1.Rozpoczęcie roku szkolnego:  4 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31 grudnia 2023 r.

3. Zakończenie pierwszego okresu w klasie IV LP: 11 grudnia 2023 r.

4. Zakończenie pierwszego okresu: 12 stycznia 2024 r.

5. Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

6. Wiosenna przerwa świąteczna:  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

7. Egzamin maturalny:  7 – 24 maja 2024 r.

8. Egzamin ósmoklasisty: 14 – 16 maja 2024 r.

9. Zakończenie zajęć w klasie IV LP : 12  kwietnia 2024 r.

10.  Egzaminy dyplomowe: 22, 23  kwietnia 2024 r.

11. Rozdanie świadectw i dyplomów w klasie IV LP: 26 kwietnia 2024 r.

12. Zakończenie zajęć dydaktycznych:  21 czerwca 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
2, 3 listopada 2023 r.
2, 31 maja 2024 r.
4, 13 maja 2024 r. (egzamin maturalny)
16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)