mLEGITYMACJA

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji
i Nauki oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będą częścią aplikacji mObywatel. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną papierową wersję dokumentu. W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), nazwę
i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniona. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego,
w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia).
W momencie zgubienia lub kradzieży urządzenia mobilnego należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydanie mLegitymacji.

Wymagania sprzętowe: telefon z systemem Android w wersji co najmniej 6.0 lub iOS w wersji 10.3 lub nowszej.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.
  2. Wysłać na adres sekretariat@zs18.zabrze.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPEG w rozmiarze do 5MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą np: Jan_Kowalski_5_SP można skorzystać z bezpłatnego generatora zdjęć
  3. Pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na urządzenie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wnisek o wydanie mLegitymacji
  2. Bezpłatny generator zdjęć
  3. Duplikat legitymacji i informacja o opłacie
  4. Wniosek RODO