KURSY ART. – RZEŹBA

Miesiąc marzec obfituje w nasze KURSY ART. i mamy dla naszych kursantów niespodziankę.
Zapraszamy na dodatkowe KURSY ART – RZEŹBA
Bezpłatne kursy artystyczne przygotowujące do egzaminów praktycznych do naszego Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu
25 MARCA (poniedziałek) o 16.30 – 18:00 pracownia rzeźby.
Drodzy Ósmoklasiści zapraszamy na zajęcia z rzeźby. Materiały zapewnia szkoła, prosimy jednak o przyniesienie w miarę możliwości własnych narzędzi do modelowania plasteliny: wykałaczki, nożyki, narzędzia rzeźbiarskie do gliny.