Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego, poznasz możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania; nauczysz się tworzyć obrazy przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych

Twoja uwaga będzie kierowana na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana będzie Twoja świadomość estetyczna i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyjesz, rozwijać będziesz swoje umiejętności w aranżacji przestrzeni

Specjalizacja ta należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej, wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej, uzyskana przez Ciebie w tym zakresie wiedza współgra z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym